ResMed AirSense 10 vs ResMed AirStart 10 แบบไหนดี ?

Last updated: 31 ต.ค. 2566  |  42332 จำนวนผู้เข้าชม  | 


บบไหนดีระหว่าง_AirSense_10_กับ_AirStart_10

  Features สำคัญที่ AirSense 10 มี แต่ AirStart 10 ไม่มี    

 • Air Sensitive Features
  - Auto On ทำงานอัตโนมัติ เมื่อใส่หน้ากาก
  - Auto Off หยุดทำงานอัตโนมัติ เมื่อถอดหน้ากากออก
  - Auto Ramp Time หน่วงที่แรงดันคงที่ก่อนหลับโดยอัตโมัติ และ ปรับเป็นแรงดัน Auto โดยอัตโนมัติเมื่อตรวจพบการหลับ
 • ท่อลมแบบ Climate Line ปรับอุณหภูมิตามอุณหภูมิในห้องโดยอัตโนมัติ และ ลดการเกาะของหยดน้ำ
 • Built-in E-Sim รองรับการใช้งานระบบ ResMed AirView ในการเชื่อมต่อข้อมูลการใช้งาน Sleep Data & Sleep Report, การตั้งค่าการใช่งาน (Machine Setting) และ ระบบแจ้งเตือนความผิดปกติ (Machine Error & Failed) ผ่านการเชื่อมต่อแบบออนไลน์ ทุกที่ ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ (Mobile Network 3G) **
 • Online Report รองรับการใช้งานระบบ ResMed myAir ในการเรียกดูข้อมูลการใช้งาน Sleep Report และ พิมพ์รายงานการนอน Sleep Report ได้ด้วยตัวเองแบบออนไลน์บนสมาร์ทโฟนผ่าน ResMed myAir Application และ เวบไซต์ ResMed myAir **

    หมายเหตุ ** ระบบ ResMed AirView และ ResMed myAir รองรับการใช้งานสำหรับเครื่องที่จำหน่ายในประเทศไทย ผ่านตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการเท่านั้น

   คุณสมบัติ Product Features ที่มีเหมือนกัน   

 • เป็นเครื่อง Auto CPAP แบบปรับแรงดันอัตโนมัติ ปรับแรงดันได้ 4 – 20 cmH2O
 • มีระบบผ่อนลมหายใจออก Expiratory Pressure Relief (EPR) ลิขสิทธิ์เฉพาะ ResMed เป็นระบบช่วยผ่อนลมขณะหายใจออกแบบพิเศษ ทำให้รู้สึกสบาย ลดแรงต้าน ขณะหายใจออกแบบพิเศษ ลดความอึดอัดในขณะใช้งาน และ หลับ
 • มีเครื่องทำความชื้น (Humidifier) แบบ Built-in มากับเครื่องเหมือนกัน
 • หน้าจอ LED สี ปรับความสว่างของหน้าจออัตโนมัติ ตามแสงภายในห้อง
 • น้ำหนักเครื่องเท่ากัน รวมเครื่องทำความชื้น 1.24 kg หรือ 2.75 Lbs
 • ขนาดเครื่องเท่ากัน รวมเครื่องทำความชื้น กว้าง 5.91 นิ้ว x ยาว 10.04 นิ้ว x สูง 4.57 นิ้ว
 • ระดับเสียงเวลาเครื่องทำงาน 26.6 dB เท่ากัน

   คุณสมบัติ Product Features ที่แตกต่างกัน    

 • AirSense 10 รูปลักษณ์ และ วัสดุของตัวเครื่อง จะดีกว่า AirStart 10
 • AirSense 10 มีระบบ Air Sensitive <-> AirStart 10 ไม่มี
 • AirSense 10 มีระบบ Auto On-Auto Off เครื่องจะทำงานเองอัตโนมัติเมื่อหายใจเข้า และ หยุดเองอัตโนมัติ เมื่อถอดหน้ากากออก <-> AirStart 10 ไม่มีระบบ Auto On-Auto Off ผู้ใช้จำเป็นต้องกดปุ่ม Start เมื่อเริ่มใช้งาน และ ต้องกด Stop เมื่อต้องการหยุดใช้งานทุกครั้ง
 • AirSense 10 มีระบบ Auto Ramp Time - ไม่จำเป็นต้องตั้งเวลา Ramp Time หรือ เวลาหน่วงที่แรงดันต่ำสุดก่อนหลับ (มีระบบรับรู้การหลับแบบอัตโนมัติ AirSenstive) <-> AirStart 10 ไม่มีระบบ Auto Ramp Time จำเป็นต้องตั้งเวลาหน่วงที่แรงดันต่ำสุดก่อนหลับเอง
 • AirSense 10 ท่อลมเป็นแบบท่อแบบปรับอุณหภูมิ อัตโนมัติ (Climate Line) แบบ Slim Line เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มม. - สามารถปรับระดับการความชื้น (Humidifier) แบบอัตโนมัติ และ ป้องกันการเกิดหยดน้ำในท่อลม <-> AirStart 10 เป็นท่อลมรุ่นมาตรฐาน เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 15 มม.
 • AirSense 10 มีระบบ Remote Assist - ระบบควบคุมเครื่องอัตโนมัติจากระยะไกล ปรับตั้งค่าผ่านทางการ Remote ผ่านระบบเครือข่าย (ใช้ e-SIM ที่ติดตั้งมากับเครื่อง เชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์โดยอัตโนมัติ) <-> AirStart 10  ไม่มี
 • AirSense 10 มี Wireless Module - ระบบเชื่อมต่อผ่านทาง Wireless Network (ใช้ e-SIM ที่ติดตั้งมากับเครื่อง เชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายโทรศัพท์โดยอัตโนมัติ) <-> AirStart 10  ไม่มี
 • AirSense 10 สามารถใช้งานกับระบบ My Air ระบบดูผลการใช้งาน online ผ่านเวบไซต์ ResMed MyAir และ MyAir Application บน smart phone ได้ <-> AirStart 10  ไม่มี
 • AirSense 10 เก็บข้อมูลการใช้งาน Sleep Report แบบละเอียดกว่า AirStart 10
 • AirSense 10 สามารถเก็บและประมวลผลข้อมูลด้านล่างได้เพิ่มเติมจาก AirStart 10
  - Total AI อัตรการหยุดหายใจ เนื่องจากการอุดกลั้น (Obtructive Apnea) + ภาวะการหายใจแผ่วเบา (Hyponea) + จากสมองส่วนกลางไม่สั่งการให้หายใจ (Central AI)
   - Central AI อัตรการหยุดหายใจ เนื่องจากสมองส่วนกลางไม่สั่งการให้หายใจ

 • ถ้าผู้ใช้ต้องการเครื่องทีมีประสิทธิภาพการทำงาน ระบบอำนวยความสะดวก (AutoSet Features) ที่ครบทุกฟังก์ชัน ทันสมัยที่สุดในตลาดเครื่อง CPAP ในปัจจุบัน -> เลือก AirSense 10 AutoSet
 • ถ้าผู้ใช้ต้องการเครื่องทีมีประสิทธิภาพการทำงานในระดับมาตรฐาน (Auto CPAP ตัวเริ่มต้น) คิดว่าระบบอำนวยความสะดวก (AutoSet Features) ที่มีใน AirSense 10 ไม่จำเป็นในการใช้งาน -> เลือก AirStart 10 Auto
 • ถ้าผู้ใช้ต้องการเครื่อง Auto CPAP ที่ดี ทันสมัยที่สุด โดยไม่มีข้อจำกัดด้านงบประมาณ -> เลือก AirSense 10 AutoSet
 • ถ้าผู้ใช้ต้องการเครื่อง Auto CPAP ที่ดี ได้มาตรฐาน โดยมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ -> เลือก AirStart 10 Auto
  ถ้าผู้ใช้มีระดับการหยุดหายใจค่อนข้างรุนแรง (AHI มากกว่า 60 ครั้ง ต่อ ชั่วโมง) และ ระยะเวลาก่อนหลับไม่แน่นอน -> เลือก AirSense 10 AutoSet - AirSense 10 AutoSet มีระบบ Auto Ramp Time - ไม่จำเป็นต้องตั้งเวลา Ramp Time หรือ เวลาหน่วงที่แรงดันต่ำสุดก่อนหลับ (มีระบบรับรู้การหลับแบบอัตโนมัติ AirSenstive)
 • ถ้าผู้ใช้มีการเข้าห้องน้ำบ่อยครั้งระหว่างคืน และ คิดว่าไม่สะดวกในการเปิด (Start) - ปิด (Stop) เครื่องด้วยตัวเองเวลาถอดหน้ากาก -> เลือก AirSense 10 AutoSet - AirSense 10 AutoSet มีระบบ Auto On-Auto Off เครื่องจะทำงานเองอัตโนมัติเมื่อหายใจเข้า และ หยุดเองอัตโนมัติ เมื่อถอดหน้ากากออก
 • ถ้าสถานที่ที่ผู้ใช้นำเครื่อง CPAP ไปใช้งาน กระแสไฟฟ้าไม่คงที่ ไฟตก หรือ ดับบ่อย ช่วงกลางคืน  -> เลือก AirSense 10 AutoSet - AirSense 10 AutoSet มีระบบ Auto On เมื่อกระแสไฟฟ้าเป็นปกติ เครื่องจะทำงานเองอัตโนมัติเมื่อหายใจเข้า โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องตื่นขึ้นมากดปุ่มเปิด (Start) การทำงานของเครื่อง ทำให้หลับได้ต่อเนื่อง ไม่สะดุด
 • ถ้าสถานที่ที่ผู้ใช้นำเครื่อง CPAP ไปใช้งานที่บ้าน และ นำไปใช้ในสถานที่ต่างๆ เช่น เดินทางไปทำงานต่างจังหวัด ต่างประเทศ บ่อยครั้ง ที่มีสภาพแวดล้อม สภาพอากาศ อุณหภูมิเครื่องปรับอากาศในห้องพักที่อาจจะแตกต่างกัน -> เลือก AirSense 10 AutoSet - AirSense 10 AutoSet ท่อลมเป็นแบบท่อแบบปรับอุณหภูมิ อัตโนมัติ (Climate Line) แบบ Slim Line เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มม. - สามารถปรับระดับการความชื้น (Humidifier) แบบอัตโนมัติ และ ป้องกันการเกิดหยดน้ำในท่อลม
 • ถ้าผู้ใช้เป็นผู้หญิง ต้องการเครื่องที่ออกแบบรูปลักษณ์ และ ระบบการทำงานตามลักษณะภาวะการกรนของผู้หญิงที่มีความซับซ้อนกว่าผู้ชาย -> แนะนำ ResMed AirSense 10 AutoSet CPAP for Her สำหรับผู้หญิง ที่ออกแบบตัวเครื่อง และ แรงดันลมที่นุ่มนวลขึ้นสำหรับผู้ใช้ที่เป็นผู้หญิงโดยเฉพาะ (Auto Set For Her Mode)
 • ถ้าผู้ใช้เดินทาง 70-80% เช่น เดินทางไปทำงาน หรือ โดยสารทางเครื่องบินบ่อยครั้ง -> แนะนำ ResMed AirMini AutoSet Travel CPAP - Travel Auto CPAP ขนาดเล็กที่สุดในโลก มาพร้อมระบบการความชื้นแบบ "Effective waterless humidification" ในตัวโดยอัตโนมัติแบบไม่ต้องเติมน้ำลงในเครื่อง


ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัติ (Specifications) ของเครื่อง CPAP Resmed แต่ละรุ่น

     หมายเหตุ  ระบบ ResMed AirView และ ResMed myAir รองรับการใช้งานสำหรับเครื่องที่จำหน่ายในประเทศไทย ผ่านตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการเท่านั้น

   
              บทความโดย : บริษัท พี.เค. เฮลท์แคร์ แอนด์ เมดิคอล จำกัด

นอนกรน, อาการนอนกรน, นอนกรนหยุดหายใจ, Sleep Apnea, OSA , Obstructive Sleep Apnea, หยุดหายใจขณะหลับ, pkhealthcare, CPAP, ResMed, ตัวแทนจำหน่าย ResMed, ศูนย์บริการ ResMed ประเทศไทย, ResMed ประเทศไทย, เครื่อง cpap, เครื่อง cpap ยี่ห้อไหนดี

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้