ขั้นตอนการขอทดลอง

1. กรอกแบบฟอร์มขอทดลองสินค้าด้านล่าง
2. Add LINE Official ของบริษัทฯ  @pkhealthcare
3. แจ้งชื่อ - นามสกุล เบอร์โทรติดต่อ ผู้ขอทดลอง ทาง LINE @pkhealthcare
4. เจ้าหน้าที่จะติดต่อท่านกลับ ในวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 10.00 - 18.00 น.

    
        

ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตามช่องทางดังนี้

ผู้ขอทดลอง

เตรียมสำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอทดลอง 1 ฉบับ รับรองสำเนาถูกต้อง และเขียนกำกับว่า “ใช้สำหรับขอทดลองใช้เครื่อง CPAP เท่านั้น” สำหรับใช้ประกอบแบบฟอร์มขอทดลองสินค้าของทางบริษัทฯ เมื่อรับสินค้าทดลอง

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ และ ความรับผิดชอบของผู้ขอทดลอง

1. สินค้ากลุ่มเครื่อง CPAP สามารถขอทดลองใช้งานระยะเวลาไม่เกิน 5 วัน หรือ เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ผู้ขอทดลอง 1 ท่าน ต่อการรับสิทธิ์ทดลองใช้สินค้าประเภทเดียวกัน 1 ครั้ง ตามระยะเวลา หรือ เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

3. ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่ามัดจำสินค้าทดลอง จำนวน 10,000 บาท หรือ เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด โดยจะคืนเงินมัดจำให้เมื่อผู้ขอทดลองได้ส่งคืนสินค้าทดลองกลับมายังบริษัทฯ และ ทางบริษัทฯ ได้ตรวจสอบสภาพสินค้าทดลองเรียบร้อยแล้ว

4. ผู้ขอทดลอง ต้องรับผิดชอบค่าเสียหายตามจริง ในกรณีที่สินค้าทดลอง หน้ากาก และอุปกรณ์ที่ได้รับเกิดชำรุด เสียหาย เนื่องจากการใช้งานผิดวิธีหรือประมาทเลินเล่อ เช่น กล่องใส่น้ำร้าวแตก, ทำน้ำหกใส่เครื่อง, น้ำจากกล่องใส่น้ำกระฉอกไหลเข้าเครื่องขณะเคลื่อนย้าย, ทำเครื่องตกหล่น รวมถึงกรณีมีมดหรือแมลงเข้าเครื่อง อันเป็นสาเหตุทำให้ชำรุด เสียหาย แตก หรือ ร้าว สภาพเครื่องทดลอง หน้ากาก และอุปกรณ์ที่ได้รับไม่เหมือนตอนส่งมอบ เป็นต้น

5. เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบสภาพสินค้าทดลองเรียบร้อยแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการคืนเงินมัดจำเข้าบัญชีธนาคารของผู้ขอเช่า ภายในวันศุกร์ของสัปดาห์ โดยชื่อบัญชีผู้รับเงินต้องตรงกับชื่อบัญชีที่โอนเงินค่ามัดจำมาเท่านั้น

6. หากผู้ขอทดลอง ไม่ได้คืนสินค้าทดลอง หน้ากาก และอุปกรณ์ที่ได้รับ ตามกำหนดเวลาที่ระบุในแบบฟอร์มรับสินค้าสำหรับทดลองใช้งาน ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บค่าส่งคืนล่าช้า วันละ 1,000 บาท

7. บริษัทฯ มีบริการจัดส่งสินค้าทดลอง โดยเจ้าหน้าที่ Product Specialist ของบริษัทฯ และ ช่วยดูแลเรื่องการปรับตั้งค่าเครื่อง, ตั้งค่าแรงดัน, การเลือกหน้ากาก รวมถึงคอยติดตามและช่วยเหลือระหว่างการทดลองสินค้าอย่างไกล้ชิด

8. กรณีผู้ขอทดลอง อยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

  • ผู้ขอทดลอง สามารถเข้ามารับและคืนสินค้าทดลองด้วยตัวเองกับทางบริษัทฯ ตามวันและเวลาทำการของทางบริษัทฯ ไม่มีค่าบริการจัดส่ง
  • บริษัทฯ มีบริการจัดส่งสินค้าทดลอง โดยเจ้าหน้าที่ Product Specialist ของบริษัทฯ พร้อมแนะนำการใช้งาน และ รับกลับโดยเจ้าหน้าที่ Product Specialist ที่ดูแล ตามวันและเวลาทำการของทางบริษัทฯ มีค่าบริการจัดส่งโดยเจ้าหน้าที่ 300 บาท ต่อเที่ยว
  • กรณีผู้ขอทดลอง เข้ามารับสินค้าด้วยตัวเองกับทางบริษัทฯ หรือ จัดส่งโดยเจ้าหน้าที่ Product Specialist ของบริษัทฯ ลูกค้าสามารถเข้ามาคืนสินค้ากับทางบริษัทฯ โดยตรง ไม่มีค่าบริการ หรือ นัดคืนสินค้าทดลองกับเจ้าหน้าที่ Product Specialist ที่ดูแล ตามวันและเวลาทำการของทางบริษัทฯ มีค่าบริการรับคืนโดยเจ้าหน้าที่ 300 บาท ต่อเที่ยว   **โดยผู้ขอทดลองต้องส่งคืนด้วยตัวเองเท่านั้น


9. กรณีผู้ขอทดลอง อยู่นอกเขตกรุงเทพและปริมณฑล (ต่างจังหวัด)

  • ผู้ขอทดลอง สามารถเข้ามารับและคืนสินค้าทดลองด้วยตัวเองกับทางบริษัทฯ  ตามวันและเวลาทำการของทางบริษัทฯ ไม่มีค่าบริการจัดส่ง
  • บริษัทฯ ไม่มีบริการจัดส่งสินค้าทดลอง โดยเจ้าหน้าที่ Product Specialist ของบริษัทฯ
  • บริษัทฯ มีบริการจัดส่งสินค้าทดลองผ่านบริษัทขนส่ง Kerry Express ภายใน 2-3 วันทำการ หลังจากมีการยืนยันการรับสินค้าทดลองระหว่างผู้ขอทดลองและบริษัทฯ และ ผู้ขอทดลองได้ส่งเอกสารประกอบแบบฟอร์มขอทดลองสินค้ามายังบริษัทฯ ตามขั้นตอนเรียบร้อยแล้ว โดยมีค่าบริการจัดส่ง 300 บาท ต่อเที่ยว
  • เมื่อครบกำหนดการทดลอง ทางบริษัทฯ ขอให้ผู้ขอทดลองจัดส่งสินค้าทดลองคืนมายังบริษัทฯ ผ่านบริษัทขนส่ง Kerry Express โดยผู้ขอทดลองเป็นผู้รับผิดชอบค่าจัดส่งเอง


10. กรณีผู้ขอทดลอง ขอใช้บริการทดลองเครื่อง ResMed AirMini และจำเป็นต้องเปิดใช้ HumidX (แผ่นกรองทำความชื้น) ชิ้นใหม่ในระหว่างการทดลอง บริษัทฯ ขอเรียกเก็บค่า HumidX 500 บาทต่อชิ้น โดยผู้ขอทดลองสามารถเก็บไว้ใช้งานกับเครื่อง ResMed AirMini ที่ตัดสินใจซื้อได้

11. กรณีจัดส่งสินค้าทดลองโดยเจ้าหน้าที่ Product Specialist ของบริษัทฯ ผู้ขอทดลอง ต้องทำการตรวจสอบสภาพสินค้าทดลอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ Product Specialist ของบริษัทฯ ที่ดูแล ก่อนรับมอบสินค้าทดลอง

12. กรณีจัดส่งสินค้าผ่านบริษัทขนส่ง Kerry Express หรือ Messenger ผู้ขอทดลอง ต้องทำการตรวจสอบสภาพสินค้าทดลอง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ Product Specialist ของบริษัทฯ ที่ดูแล ทางโทรศัพท์ หลังจากได้รับสินค้าทดลอง

หมายเหตุ : ถ้าท่านอ่านเงื่อนไขการรับสิทธิ์ ความรับผิดชอบของผู้ขอทดลอง และได้ทำการกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มขอทดลองสินค้าของทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขการรับสิทธิ์ และ ความรับผิดชอบของผู้ขอทดลองด้านบนแล้ว


รองรับนามสกุลไฟล์ ขนาดไฟล์ต้องไม่เกิน MB
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้